Strona główna


Wprawdzie świadom jestem istnienia granicy pomiędzy rozwijaniem prawa w drodze wykładni a ustawodawstwem, to nigdy dokładnie nie wiem, gdzie jej szukać

Lord Goff w Woolwich Building Society v IRC

Kiedyś wierzono, że prawo jest ukryte w jakiejś tajemniczej jaskini Alladyna, a na rozkaz sędziego spływa na niego cała mądrość zawarta w magicznych słowach „sezamie otwórz się”. Gdy sędzia pomyli hasło, to otworzy złe drzwi i wyda nieprawidłowe rozstrzygnięcie. Ale my sędziowie nie wierzymy już dzisiaj ani trochę w bajki .

Lord Reid, The Judge as Law-Maker

Prawo w rozumieniu art. 220 Traktatu to coś więcej niż tylko prawo pisane, ale „ponad nim jest także Prawo przez duże P, prawo niepisane, idea prawa i zapewnienie przestrzeganie tego prawa jest obowiązkiem Trybunału, jego ultymatywnym telos, który winien wskazywać drogę Trybunałowi”

C.N. Kakouris, La Cour de justice des Communautés européennes comme Cour Constitutionnelle: Trois observations

Wprawdzie świadom jestem istnienia granicy pomiędzy rozwijaniem prawa w drodze wykładni a ustawodawstwem, to nigdy dokładnie nie wiem, gdzie jej szukać

Lord Goff w Woolwich Building Society v IRCKiedyś wierzono, że prawo jest ukryte w jakiejś tajemniczej jaskini Alladyna, a na rozkaz sędziego spływa na niego cała mądrość zawarta w magicznych słowach „sezamie otwórz się”. Gdy sędzia pomyli hasło, to otworzy złe drzwi i wyda nieprawidłowe rozstrzygnięcie. Ale my sędziowie nie wierzymy już dzisiaj ani trochę w bajki .

Lord Reid, The Judge as Law-Maker

Prawo w rozumieniu art. 220 Traktatu to coś więcej niż tylko prawo pisane, ale „ponad nim jest także Prawo przez duże P, prawo niepisane, idea prawa i zapewnienie przestrzeganie tego prawa jest obowiązkiem Trybunału, jego ultymatywnym telos, który winien wskazywać drogę Trybunałowi”

C.N. Kakouris, La Cour de justice des Communautés européennes comme Cour Constitutionnelle: Trois observations

Możliwość komentowania jest wyłączona.